Behöver ni hjälp?

Behöver ni hjälp?

Här kan du som är vårdgivare anmäla ert behov. All omsorg som behandlar patienter, eller omsorg som hanterar klienter och brukare inom riskgrupper bedöms likvärdiga oavsett var ni befinner er i landet.

Vi försöker samordna insatserna och tittar på de behov som är mest akut, där det idag finns risk för störst utbrott eller vilka som riskerar att stå utan utrustning från ordinarie enheter som regionerna själva tillgodoser. Vi ser till att material vi fått in kommer på plats där de gör som mest nytta utifrån de anmälningar vi har fått in. Det vi får in, går oftast omedelbart ut till en vårdgivare, vi försöker se till att snabbt ge hjälp, men ibland kan det ta en stund.

Då situationen snabbt kan förändras ansvarar enhetsansvariga om att följa rådande direktiv från region,  myndigheter eller institut för att materialet vid tillfället är tillräckligt tillförlitligt att använda i sitt syfte. 
När du fyller i följande formulär godkänner du att information och personuppgifter kommer att användas inom Sjukvårdshjälpen och dess interna och externa resurser. Efter Coronakrisen kommer all information att raderas. 

Du kan också ställa frågan öppet i Sjukvårdshjälpen på Facebook för att se om fler kan hjälpa till!