Om Sjukvårdshjälpen

Vad gör vi?

Pandemin visade att vi är starkast tillsammans. Att stödja Ukraina är därför en självklarhet

Coronapandemin visade att vår beredskap för en global pandemi var olyckligt låg. Det största, av flera stora problem, var att vår vårdpersonal som tog hand om våra sjuka, tvingades utsätta sig själva för livsfara då dem saknade munskydd och visir.

Som ett svar på vårdpersonalens självklara behov, föddes Sjukvårdshjälpen. Denna stora volontärorganisation kunde genom sin solidaritet, optimism och hårda arbete, säkerställa att många läkare, sjuksköterskor, och undersköterskor fick det skydd som de förtjänade. 

 

 Nu vill vi hjälpa till igen. Denna gång ligger konflikten inte inom Sveriges gränser. Den är trots det minst lika viktig. Sjukvårdshjälpen har genom sina tidigare erfarenheter av krishantering, visat sig inneha den förmåga som krävs för att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, se till att rätt resurser hamnar på rätt plats. Vi ber dig därför att använda oss för att hjälpa de civila i Ukraina. Genom solidaritet, optimism och hårt arbete kommer vi kunna ge dem, den hjälp som de förtjänar.   

 

Sjukvårdshjälpens bidrag till den svenska vården har uppmärksammats i bland annat TV4 och Aftonbladet