Om Sjukvårdshjälpen

Vad gör vi?

Vi hjälper sjukvården och personal inom omsorg med den akuta bristen på utrustning genom att aktivt hitta och köpa utrustning som behövs, ex. producera egen utrustning (visir), eller koppla ihop sjukhus och äldreboenden med företag som vill donera. Vi försöker hjälpa till inom vård och omsorg i Sverige men med prioritering där saknad av materialet är mest akut utifrån en riskbedömning. Behovet kan ändras varje dag och därför sker även allokeringen av resurser därefter.

Vi samarbetar med Medicinska Föreningen och tar tacksamt emot hjälp, donationer som material eller pengar som vi kan köpa material för. Vi är privatpersoner med kontaktnätverk där alla pengar som doneras går oavkortat till att försöka bistå en vårdgivare eller omsorgspersonal i nöd, eller till att tillverka skyddsutrustning som behövs inom vården just nu för att hjälpa till när det krisar.

Våra ambitioner är att snabbt kunna hjälpa till i nödfall om ordinarie rutiner för material brister. Det vi får in från donationer ser vi till att omgående skicka ut till en vårdgivare i nöd som kontaktat oss. Allt vi köper in eller får donerat till oss skänks vidare utan kostnad där det gör som mest nytta vid tillfället. Det är varje enhet som själva ansvarar om materialet följer standard då regler och riktlinjer kan ändras snabbt i en pågående kris.